Kto odpowiada za samochód podczas naprawy w warsztacie?

Kto odpowiada za samochód podczas naprawy w warsztacie?

Data dodania:
Kategoria: Motoryzacja
Ocena
0.00

Często samochód, który zostawiamy w warsztacie samochodowym przedstawia dużą wartość. Za pozostawiony przez nas pojazd, odpowiedzialność bierze właściciel warsztatu. Zdarzyć się może wiele, jednak najczęstsze problemy związane są ze źle i nieterminowo wykonaną naprawą, uszkodzeniami podczas naprawy, czy w skrajnym przypadku kradzieżą auta lub pozostawionych w nim przedmiotów.

Opóźnienia w  naprawie samochodu a odszkodowanie od warsztatu? 

Problemy warsztatu mogą być spowodowane niewywiązaniem się z terminu naprawy. Odpowiedzialność warsztatu samochodowego za auto w takiej sytuacji rośnie.

W artykule 478 kodeksu cywilnego jest zapisane, że dłużnik będący w zwłoce odpowiedzialny jest za uszkodzenie bądź utratę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata bądź uszkodzenie nastąpiłoby także wtedy, gdyby świadczenie zostało spełnione w czasie właściwym.

Zapis ten, w sytuacji opóźnień w naprawach pociąga do odpowiedzialności warsztat samochodowy. W sytuacji przekroczenia terminu zleconej usługi warsztat odpowiedzialny jest za działanie siły wyższej. Nawet przypadkowe uszkodzenie pojazdu, lub jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Nie zbyt dobrze wykonana naprawa samochodu — Kto za to odpowiada?

Źle wykonana usługa może powodować kolejne uszkodzenia samochodu. Odpowiedzialność w tego typu sytuacji określona jest w dwóch miejscach: kontraktowym i deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wynika z umowy. W drugim z przepisów prawa.

Odpowiedzialność na mocy umowy świadczy, że za nieprawidłowe wykonanie lub niewykonanie zlecenia, odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, kiedy szkody wystąpiły w wyniku  okoliczności, za jakie nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za przyjęty do naprawy pojazd, w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi, w przypadku wykonania naprawy. Znajdziemy je w artykule 638 kodeksu cywilnego. Kiedy w trakcie użytkowania pojazdu w czasie do 2 lat od reperacji zauważone zostaną pewne wady, klientowi należeć się będą żądania z tytułu rękojmi. Zakłada się w takim przypadku, że wada istniała już w chwili wydania samochodu właścicielowi.

Klient może wtedy domagać się wymiany na niewadliwy element, naprawy lub obniżenia ceny. To klient wybiera formę, która jest dla niego satysfakcjonująca i jest to wiążące dla warsztatu.

Jak postępować w przypadku kradzieży w warsztacie samochodowym?

Umowa związana z naprawą pojazdu łączy w sobie cechy umowy o dzieło i umowy przechowania. Oznacza to, że warsztat zobowiązany jest przechować samochód na czas naprawy w niezmienionym stanie. Odpowiedzialny jest za niego także w przypadku kradzieży. To samo tyczy się obiektów znajdujących się w samochodzie.

Przede wszystkim, jeżeli dojdzie do kradzieży jakichkolwiek dóbr, kiedy pozostawimy samochód w warsztacie, pierwsze kroki skierujmy na komisariat policji, w celu szczegółowego opisu zdarzenia. Prawo przeważnie jest po naszej stronie, a winnym jest właściciel warsztatu samochodowego. Nie dzieje się tak jednak w każdym przypadku. Może on dowieść bowiem, że pojazd był prawidłowo zabezpieczony i żadne osoby trzecie nie miały dostępu do kluczyków czy dokumentów. Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z polecanych i renomowanych warsztatów samochodowych.

Autor artykułu
Wiesław Wójcik
Oceń artykuł
Tagi artykułu
warsztat mechaniczny warsztat samochodowy obowiązki właściciela warsztatu kradzież samochodu
Komentarze artykułu
1
Urszula Sikora

Błagam o więcej fachowców, którzy szybko naprawią jakąś usterkę i wezmą za to przyzwoitą kwotę.

0 0
Dodaj komentarz
Inne artykuły autora
Artykuły z tej kategorii

Brak artykułów